اخبار برگزیده

اهمیت شفافیت و مستند و مستدل بیان داشتن خطای مؤثراشخاص دربروز حوادث کاری در نظریه کارشناسی

اهمیت شفافیت و مستند و مستدل بیان داشتن  خطای مؤثراشخاص دربروز حوادث کاری در نظریه کارشناسی

 

قانون مجازات اسلامی

ماده 2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

 

قانون مجازات اسلامی

ماده 145 تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه‌عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

 

 

 

بنابراین همانگونه که ملاحظه می گردد

تقصیر  اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است

قانونگذار  مسامحه ،غفلت ،عدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها را حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب نموده است

حال به بررسی تک تک این واژه ها می پردازیم

1 بی احتیاطی: زمانی فرد مرتکب بی احتیاطی یا به عبارت دیگر تقصیر شده که  بر خلاف تکالیفی که برعهده دارد وپرهیزازآنها در شرایط وقوع حادثه لازم است عمل  کند بنابراین بی احتیاطی انجام فعل است ، فعلی که فاعل در شرایط وقوع حادثه باید از انجام آن پرهیز می کرد

2بی مبالاتی : زمانی فرد مرتکب بی مبالاتی یا تقصیر شده که کاری را که قانونا ً و عرفا ً درزمان وقوع حادثه باید انجام می داد ترک کند لذا بی مبالاتی ترک فعل است وغفلت ومسامحه واهمال از مصادیق ترک فعل است

3عدم مهارت: درارتباط با مهارت باید توجه داشته باشیمی که انجام کاری را متعهد می گردد باید دارای دو ویژگی باشد

دارای توانایی جسمی به عبارت دیگر چالاکی و مهارت بدنی  برای انجام کار ی که متعهد انجام آن گردیده است

دارای توانایی روانی به عبارت دیگر داشتن علم و دانش برای انجام کاری که متعهد انجام آن گردیده است

لذادرصورتیکه در انجام کاری که متعهد گردیده به علت نداشتن  ویژگیهای بالا  موجبات ایراد صدمه بهی را فراهم آوردمسئول است

بنابراین هر در انجام کاری که بر حسب تکلیف و یا به اختیار پذیرفته است باید دارای دانش انجام کار مذکور و دارای مهارت در آن کار  باشد.

4 عدم رعایت نظامات دولتی:

درصورتیکه اشخاص از اجرای  انواع قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ و بخش‌نامه که نظامات دولتی نامیده شده و ملزم به رعایت آن هستند  استنکاف ورزیده و همین استنکاف موجبات بروز حادثه برای شخصی را فراهم آوردمسئول خواهند بود

 

قانون مجازات اسلامی

ماده 529 در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

 

عزیزان عنایت داشته باشیم که حتماً در نظریه های کارشناسی خود اگر شخصی را به هر یک از موارد بالا که از مصادیق تقصیر احصاء شده متهم می کنیم ویا به عبارت دیگر بروز حادثه را متأثر از هر یک از موارد بالا که تقصیر شمرده شده تشخیص  می دهیم لذا باید بامستند استنباط قرار مقررات مربوطه فنی و تخصصی مربوطه و یا توصیف عمل خاطی که دقیقاً منطبق با تعاریف به عمل آمده از بی احتیاطی و بی مبالاتی است نظریه ای را ارایه دهیم که از مصادیق نظریه کارشناسی مستدل و موجه ومنجز و صریح باشدو به عبارت دیگر نظریه ای که دارای ویژگی های برشمرده شده برای  یک نظریه کارشناسی است باشد

 

بنابراین ضروری است که جداً از نوشتن عباراتی از قبیل «این حادثه به علت شرایط نا ایمن رخ داده است»بی آنکه به مقرراتی که استنکاف از اجرای آنها موجبات شرایط نا ایمن فراهم آمده اشاره ای داشته باشیم و یا اینکه «این حادثه به علت عدم رعایت ماده ۹۱ قانون کار از سوی کارفرما رخ داده است »بی آنکه به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی استناد کرده باشیم جداً بپرهیزیم و همچنین در نوشتار خود از عباراتی ازقبیل «این حادثه به علت بی احتیاطی ویا بی مبالاتی کارگر رخ داده است»بی آنکه خطای آنها را با تعاریف به عمل آمده از بی احتیاطی و بی مبالاتی تطبیق داده باشیم جداًخوداری نماییم

 بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

  آدرس وب سایت        http://masouliat.ir/

 آدرس وبلاگ          http://bokharaei.blog.ir/

آدرس کانال تلگرام :

  https://telegram.me/bokharaey

  انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است


اهمیت شفافیت و مستند و مستدل بیان داشتن خطای مؤثراشخاص دربروز حوادث کاری در نظریه کارشناسی

اهمیت شفافیت و مستند و مستدل بیان داشتن  خطای مؤثراشخاص دربروز حوادث کاری در نظریه کارشناسی

اهمیت شفافیت و مستند و مستدل بیان داشتن خطای مؤثراشخاص دربروز حوادث کاری در نظریه کارشناسی

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها